Dịch vụ đọc / mượn tại chỗ

03/10/2019

Đọc/mượn theo yêu cầu và Đọc/mượn tự chọn tại Phòng đọc của Thư viện – Hội trường tầng 5.

Tài liệu bao gồm các sách chuyên ngành Y học tiếng Việt, sách chuyên nghành Y học tiếng Anh, sách khoa học thường thức, văn học; các đề tài NCKH, luận văn, luận án…..

Cách thức tổ chức: phọc đọc mượn được tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn, tài liệu được sắp xếp theo bảng phân loại và chủ đề.