Nội Quy

09/09/2019

1.   Bạn đọc đến thư viện ghi thông tin/ xuất trình thẻ tại quầy thủ thư.

2.   Khi mượn tài liệu cần ghi đầy đủ  thông tin trên phiếu yêu cầu.

3.   Tài liệu lấy ra sau khi đọc xong cần để đúng vị trị tại kho mở.

4.   Bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu, đăng ký tại bàn thủ thư; không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

5.   Không gạch, xóa, vẽ bẩn, cắt xén lên tài liệu.

6.   Không hút thuốc, sự dụng chất dễ cháy nổ; giữ về sinh chung, trật tự trong thư viện.

7.   Bạn đọc là Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: được mượn 03 tài liệu/ngày. Thời gian mượn là trong thời gian thăm khám, điều trị tại Bệnh viện.

8.   Bạn đọc là cán bộ nhân viên: được mượn tối đa 05 tài liệu, thời gian mượn là 2 tuần.