Giới thiệu chung/ Tổng quan

03/09/2019

I. Giới thiệu tổng quan

Bệnh viện Bưu điện tiền thân là Bệnh xá ngành Bưu điện, được thành lập ngày 16/6/1956 theo Quyết định số 54/QĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Bưu điện. Ngày 12/08/2016, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã có Quyết định số 226/VNPT-HĐTV-NL về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho Bệnh viện Bưu điện; theo đó Bệnh viện Bưu điện là đơn vị sự nghiệp y tế tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bưu điện luôn là địa chỉ y tế tin cậy, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Với hơn 600 cán bộ nhân viên, trong đó có 151 bác sỹ và dược sỹ đại học (trong đó có: 4 Bác sỹ nội trú, 7 Tiến sĩ Y học, 81 người có trình độ CKII, CKI, Thạc sỹ…), 332 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hơn 200 nhân viên y tế có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, giàu y đức, thân thiện, tận tụy và trách nhiệm. Mỗi năm Bệnh viện thực hiện hơn 180.000 lượt khám ngoại trú, điệu trị hơn 25.000 bệnh nhân nội trú, thực hiên khoảng 8.000 ca phẫu thuật (trong đó có 55% là phẫu thuật loại đặc biệt và loại I), gần 20.000 lượt khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ thành công hơn 650 ca IUI và trên 1.050 ca IVF…

Những thành tựu trên của Bệnh viện là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban giám đốc, sự đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, nghĩa tình, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao trong hơn 60 năm qua. Với phương châm “tất cả vì người bệnh”, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn nỗ lực cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và trau dồi kiến thức nhằm nâng cao hơn nữa năng lực và trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh.

Xuất phát từ nhu cầu tham khảo tài liệu, tìm kiếm thông tin y tế phục vụ công tác chuyên môm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thêm hiểu biết về tình trạng sức khỏe và phương pháp điệu trị, có thêm không gian thư giãn, ổn định tâm lý khi đến thăm khám và điều trị, Thư viện Bệnh viện Bưu điện đã ra đời nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung: “nâng cao chất lượng khám và điều trị, hướng tới chăm sóc bệnh nhân toàn diện”.

II. Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện Bệnh viện Bưu điện

1. Chức năng:

Thư viện Bệnh viện Bưu điện có chức năng hỗ trợ, phục vụ công tác chuyên môn y tế, công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm khai thác thông tin trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; phục vụ nhu cầu thông tin & giải trí khác thông qua việc thu thập, lưu trữ, hướng dẫn khai thác các nguồn thông tin và tài liệu cho cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện góp phần thực hiện mục tiêu chung của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

 Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Bệnh viện.

Xây dựng - bổ sung, phát triển ngồn vốn tài liệu về y tế; thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo, tài liệu hội thảo… của cán bộ nhân viên trong Bệnh viện

Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dụng  hệ thống tra cứu và tìm kiếm thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với đặc thù của thư viện Bệnh viện.

Hướng dẫn, tổ chức phục vụ và phổ biến thông tin y tế rộng rãi qua việc khai thác tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện phù hợp với nhu cầu của cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân .

Tổ chức, quản lý toàn bộ tài sản theo sự phân cấp của Bệnh viện; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

Mở rộng hợp tác, kết nối với các thư viện trong hệ thống thư viện ngành Y tế, các bệnh viện nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển và chăm sóc bệnh nhân toàn diện.