Dịch vụ mượn liên thư viện

03/10/2019

Đối tượng phục vụ: cán bộ nhân viên trong bệnh viện

Quy trình mượn liên thư viện:

Tra cứu tài liệu trên Cổng thông tin thư viện Z39.50

Đăng ký mượn tài liệu tại Thư viện 

Gia hạn và trả tài liệu mượn tại  Thư viện.

 Sau khi nhận được yêu cầu mượn liên thư viện, Thư viện phản hồi qua email cho bạn đọc về tình trạng tài liệu; thông báo về phí dịch vụ; hẹn thời gian bạn đọc đến nhận tài liệu.