Khai trương Thư viện Bệnh viện Bưu điện

06/11/2019

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện Bưu điện đã khai trương và đưa vào hoạt động Thư viện của Bệnh viện. Thư viện có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ công tác truyền thông, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm khai thác thông tin trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu thông tin và giải trí khác thông qua việc thu thập, lưu trữ, hướng dẫn, khai thác các nguồn thông tin và tài liệu cho cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện. Ngay trong lễ khai trương, Lãnh đạo Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi tặng Thư viện của Bệnh viện Bưu điện một số đầu sách quý với mong muốn chất lượng hoạt động của Thư viện sẽ tốt ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động.