Liên hệ

03/10/2019

Thư viện Bệnh viện Bưu điện

Địa chỉ: Tầng 5, Bệnh viện Bưu điện, số 49 Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội. SĐT: 0243. 640.2307.

Website: http://thuvienbvbd.koha.vn

Facebook: Thư viện Bệnh viện Bưu điện