Koha Demo

Trang dùng thử Koha được xây dựng cung cấp tới tất cả cộng đồng thư viện tại Việt Nam, cho phép cộng đồng trải nghiệm và dùng thử các chức năng của phần mềm:

  • Cho phép người dùng trải nghiệm các chức năng của bạn đọc
  • Cho phép người dùng trải nghiệm các chức năng của thủ thư
  • Tính năng QRcode, báo cáo biểu đồ, trích xuất dữ liệu Dublin Core, ...
  • Tính năng đếm lượt bạn đọc, tự động tạo cutter theo chuẩn thư viện

Để truy cập vào trang dùng thử Koha và trải nghiệm các tính năng của phần mềm Koha, bạn có thể sử dụng tài khoản sau đây:

Tên đăng nhập: dlcorp                  Mật khẩu dlcorp

Nếu bạn không muốn sử dụng tài khoản của Koha Việt Nam, bạn có thể tự tạo tài khoản cho riêng mình. Click vào đây để tạo tài khoản.


Opac Demo   Intranet Demo