Services


Dịch vụ đọc / mượn tại chỗ

Đọc / mượn theo yêu cầu và Đọc / mượn tự chọn tại Phòng đọc của Thư viện – Hội trường tầng 5.

 

Dịch vụ mượn tài liệu về nhà

Thông tin dịch vụ mượn tài liệu về nhà đối với các trường hợp cụ thể.

Dịch vụ mượn liên thư viện

Dịch vụ dành cho cán bộ nhân viên trong Bệnh viện

 

 

 

Dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin theo yêu cầu

Thư viện hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin cho bạn đọc trực tiếp tại thư viện hoặc tiếp nhận và trả lời qua email

Sản phẩm

Giới thiệu sách mới